Εργοστασιακοί (Replacable , Pre-made atomizers) είναι οι ατμοποιητές που δέχονται έτοιμη αντίσταση (coil head , ανταλλακτική κεφαλή) . Είναι πολύ εύκολοι στην χρήση και στην αλλαγή της αντίστασης (coil head , ανταλλακτική κεφαλή)